home

Het jaar 2017 van SNPS in het kort


Hoe stond SNPS ervoor in 2017? Wat is er veranderd in de pensioenregeling? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in ons verkorte jaarverslag 2017.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen afgelopen jaar?
• Collectief Variabel Pensioen is ingevoerd
• We hebben gewerkt aan één pensioenloket voor alle deelnemers van SSPF én SNPS


Bekijk hiernaast ook de korte de video van onze voorzitter Garmt Louw


home

2017 Het jaar in cijfers

Aantal deelnemers dat pensioen opbouwde in de bruto regeling

2.349

2.050 in 2016

Aantal deelnemers dat pensioen opbouwde in de bruto en netto regeling

427

350 in 2016

Aantal deelnemers dat pensioen opbouwde in de netto regeling

4.173

4.301 in 2016

Totaal aantal deelnemers dat pensioen opbouwde bij SNPS 6.522

6.351 in 2016

Aantal mensen dat pensioen ontving van SNPS in de bruto regeling

7

2 in 2016

Aantal mensen dat pensioen ontving van SNPS in de netto regeling

45

20 in 2016

Aantal voormalige deelnemers in de bruto regeling

268

162 in 2016

Aantal voormalige deelnemers in de netto regeling

1.164

1.131 in 2016

Beschikbare premie (Percentage van de pensioengrondslag)
Bruto regeling
Werkgeversbijdrage (in %)
Deelnemersbijdrage 2%
Netto regeling
Werkgeversbijdrage (in %)
Deelnemersbijdrage 2%
Bruto regeling
Werkgeversbijdrage (in %)
Deelnemersbijdrage 2%
Netto regeling
Werkgeversbijdrage (in %)
Deelnemersbijdrage 2%
Totaal binnengekomen premies € 40,1 miljoen Totaal betaalde pensioenen € 1,4 miljoen
home

Beleggingen

Belegd vermogen deelnemers

totaal

139,8 miljoen

€ 102,3 miljoen (2016)

Samenstelling beleggingsportefeuille 2017
  • Vastgoedbeleggingen
  • Aandelen
  • Derivaten
  • Overige beleggingen
  • Vastrentende waarden
nog te beleggen/onttrekken:
€ 2,7 miljoen

Totaal: € 137,1 miljoen

De veranderingen in uw pensioenregeling

Op 1 april 2017 is Collectief Variabel Pensioen geïntroduceerd voor deelnemers in zowel de netto als bruto regeling.

  • Opgebouwd pensioenkapitaal tot aan de pensioendatum wordt geleidelijk omgezet in pensioenaanspraken bij SNPS.
  • Het pensioen wordt binnen het Collectief Variabel Pensioen in SNPS collectief belegd en een aantal risico’s wordt in het Collectief Variabel Pensioen gedeeld waarbij mee- en tegenvallers over vijf jaar worden gespreid.
  • Deelnemers in het Collectief Variabel Pensioen ontvangen vanaf pensionering een variabel pensioen van SNPS en het resterende vermogen blijft belegd.
  • Aantal mensen dat in 2017 de voorlopige keuze heeft gemaakt voor Collectief Variabel Pensioen: 1.788.
home

Onze communicatie steeds meer digitaal

Het deelnemersportaal van SNPS is vernieuwd. De nieuwe digitale omgeving - beveiligd met DigiD - geeft u meer inzicht in uw pensioen. Ook kunt u in het nieuwe persoonlijke digitale archief uw correspondentie terugzien, zoals het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Er is ook behoefte aan aanvullend persoonlijk contact en liefst op locatie. Op de fabrieken in Pernis en Moerdijk begon SNPS daarom in september 2017 een pilot met pensioenworkshops op locatie. De workshops waren vooral gericht op de relatief jongere SNPS deelnemers. De pensioenworkshops voorzien duidelijk in een behoefte.

Wederom positief rapportcijfer BOP-onderzoek
deelnemers 7,5
home

home

Wie zorgt er voor uw pensioen?

bestuur

Bestuursleden van SNPS van links naar rechts: Kenan Yildirim, Peter van Driel, Garmt Louw, Nicole van der Toorn, Peter Westgeest, Martin van ’t Zet en Niek Kroeze

Ons pensioenfonds staat voor een goed pensioen voor al onze deelnemers voor nu en in de toekomst. Wij willen daarom goede resultaten behalen met onze beleggingen maar zonder onverantwoorde risico’s.

bestuur
Jaarverslag SNPS 2017

Via de rode knoppen hieronder gaat u direct naar de pdf van het volledig of verkort jaarverslag om deze te lezen. Deze pdf kunt u ook printen en/of opslaan.
Veel leesplezier!

logo
SNPS Verkort jaarverslag 2017