home

Het jaar 2017 van SSPF in het kort


Hoe stond SSPF ervoor in 2017? Wat is er veranderd in de pensioenregeling? Hoe ontwikkelde de dekkingsgraad zich? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord in ons verkorte jaarverslag 2017.


Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen afgelopen jaar?
• Onze financiële positie is verbeterd
• We hebben de pensioenen kunnen verhogen
• We hebben gewerkt aan één pensioenloket voor alle deelnemers van SSPF én SNPS


Bekijk de korte de video van onze voorzitter Garmt Louw


home

2017 Het jaar in cijfers

Aantal deelnemers dat pensioen opbouwde

8.163

8.949 in 2016

Aantal mensen dat pensioen ontving van SSPF

20.445

20.347 in 2016

Aantal voormalige deelnemers

6.148

6.067 in 2016

Verdere versterking van de financiële positie

Beleidsdekkingsgraad 2017Totale binnengekomen premie

€ 119 miljoen

Totaal uitgekeerde pensioenen

€ 747 miljoen

Dekkingsgraad
Dekkingsgraad 129%
Dekkingsgraad
Pensioenverplichtingen
€ 21.814 miljoen
Totaal vermogen
€ 28.116 miljoen
Indexatie

Per 1 februari 2017 heeft ons pensioenfonds de ingegane pensioenen verhoogd met 0,6%.

De financiële positie van SSPF is verder verbeterd. Wij kunnen daardoor de ingegane pensioenen in 2018 met 1,5% verder verhogen. Ook werd de resterende inhaalindexatie van 1,1% toegekend.

home

Onze beleggingen

Samenstelling beleggingsportefeuille
Totaal: 28.116
  • Aandelen
  • Vastrentende waarden
  • Private equity
  • Vastgoed
  • Overige return seeking assets
  • Matching assets
  • Liquidity asset
home
Rendement op de beleggingportefeuille van SSPF


5,5%

1.493 miljoen

De veranderingen in uw pensioenregeling

Sinds 1 januari 2017 voert SSPF nog slechts één pensioenregeling uit: de regeling die is opgenomen in Reglement VI. De statuten zijn per 1 januari 2017 hieraan aangepast.

home

Onze communicatie steeds meer digitaal

In 2017 heeft ons pensioenfonds het pensioenportaal “Mijn Shell-pensioen” op de website ingericht. Op deze persoonlijke en beveiligde omgeving kunt u uw eigen pensioensituatie bekijken. In 2018 gaan wij verder met het openstellen van het portaal voor alle deelnemers.

Wederom positief rapportcijfer BOP-onderzoek
deelnemers 7,5 / pensioengerechtigden 8,2
home

home

Wie zorgt er voor uw pensioen?

bestuur

De overige bestuursleden SSPF: Piet Hein Deiters, Janneke Abels, Erik Werner, Caroline Hes, Paul Morshuis, Bas van der Leer, Frank Lemmink

Ons pensioenfonds staat voor een goed pensioen voor al onze deelnemers voor nu en in de toekomst. Wij willen daarom goede resultaten behalen met onze beleggingen maar zonder onverantwoorde risico’s.

logo
SSPF Verkort jaarverslag 2017